Meer dan een bottenkraker:
Een „bottenkraker”. Zo wordt in de volksmond de orthopedische manueel therapeut ook wel genoemd. Daarmee wordt gedoeld op het losmaken van bijvoorbeeld gewricht of ruggenwervel. Maar dat is slechts een deel van de orthopedische manuele therapie. En het gebeurt aanmerkelijk voorzichtiger dan de bijnaam doet vermoeden.

Voor alle klachten aan het bewegingsapparaat:
Eerst nog een ander misverstand uit de wereld helpen. Een orthopedische manueel therapeut behandelt meer dan alleen maar rugklachten. U kunt er terecht voor alle klachten aan het bewegingsapparaat. Ook klachten die na een ongeval optreden, kunnen effectief worden behandeld.

Het draait om de wervelkolom:
Een orthopedische manueel therapeut gaat er bij de meeste klachten vanuit dat de bron in de wervelkolom ligt. Via zenuwbanen in de wervelkolom worden voortdurend ontelbare signaaltjes naar alle delen van het lichaam en hoofd verstuurd. Ontstaat er ergens in de wervelkolom een „blokkade”, bijvoorbeeld door stramme, onwillige ruggenwervels, dan kan dit elders in het lichaam (pijn)klachten veroorzaken.

Wegnemen van de ergste pijn:
Om uw „bewegingsvrijheid” te vergroten en de ergste pijn weg te nemen worden speciale handgrepen toegepast. Die zijn kenmerkend voor de orthopedische manuele therapie. Daarbij wordt lichte druk uitgeoefend op bijvoorbeeld een
wervel of gewricht. Pijnlijk is dat vrijwel nooit. Mensen ervaren het eerder als een verlichting omdat de pijn dikwijls voelbaar wegvloeit.

Nog een stapje verder:
De orthopedische manueel therapeut heft onder andere blokkades in de wervelkolom op, een van de directe veroorzakers van klachten. Maar hij gaat nog een stapje verder. Hij zal samen met u proberen de vinger echt op de pijnlijke plek te leggen. Waardoor zijn de blokkades ontstaan? Kom het door uw houding tijdens het (bureau)werk? Beweegt u onvoldoende? Of belast u uw rug misschien verkeerd of te veel?

Zelf aan de slag:
Met het advies van de therapeut over een mogelijk andere houding en levensstijl kunt u zelf aan de slag. Dat moet u ook met de gerichte oefeningen die de orthopedische manueel therapeut u voorschrijft en aanleert. Een tweeledige aanpak met maar één doel: herstel en voorkomen dat uw klachten in de toekomst terugkomen. De praktijk laat zien dat het definitieve herstel gemiddeld na een aantal behandelingen voelbaar inzet.

Samenwerken met andere behandelaars:
Uw klacht zo breed mogelijk aanpakken. Ook dat is kenmerkend voor de orthopedisch manuele therapie. Wanneer het uw herstel kan bevorderen, zal de therapeut samenwerking zoeken met uw huisarts, specialist of een eventuele andere
behandelaar.

Afspraak maken?
Voor het vaststellen van de oorzaak van uw klacht of een „second opinion” kunt u op eigen initiatief een afspraak maken met een orthopedisch manueel therapeut.