Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is een veel voorkomende progressieve aandoening (toenemend in ernst) die veroorzaakt wordt door aderverkalking. Het komt vaak voor in de slagaders van de benen, dan wordt het ook wel claudicatio intermittens of „etalage” benen genoemd.

Door de aderverkalking vernauwen de slagaders die zorgen voor de bloedtoevoer naar de organen en andere weefsels. Het tekort van bloed wat hierdoor ontstaat kan pijn, kramp en ernstige gevolgen hebben. Aderverkalking in de slagaders van de benen kan pijnklachten tijdens het lopen geven in uw voet, kuit, dijbeen of bil. Als u even stilstaat, komen de spieren weer tot rust en wordt het zuurstof tekort aangevuld wat de klachten weer verminderd. Bij een lage temperatuur trekken de bloedvaten iets samen, waardoor u sneller klachten zult waarnemen.

Door middel van een stapsgewijs opbouwend trainingsprogramma wordt uw loopafstand gaande weg verbeterd. De therapie geeft uw mogelijkheden om zelfstandig dagelijks te oefenen, zodat een optimaal resultaat wordt bereikt.

De verwijzing/aanvraag voor „looptraining voor perifeer vaatlijden” dient van een huisarts of specialist te zijn.