Wij zijn helaas genoodzaakt om behandelingen direct af te rekenen voor iedereen die geen aanvullende verzekering heeft of verzekerd is bij de volgende zorgverzekeraars:

 • Concern VGZ
  • VGZ
  • UNIVÉ
  • BEWUZT
  • IZZ
  • IZA
  • ZEKER.nl
  • UMC
  • United Consumers (collectiviteit)
 • Concern iptiQ
  • Promovendum
  • National Academic
  • BESURED
 • Volmacht aevitae (VGZ)

Het afrekenen is alleen mogelijk via een PIN-transactie, wij kunnen geen contant geld aannemen met het oog op de veiligheid. U kunt de nota op de gebruikelijke wijze declareren bij uw zorgverzekeraar. Als u om welke reden ook niet kunnen niet voldoen aan uw betalingsverplichting maakt u dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar zodat er met u een betalingsregeling kan worden afgesproken. Mochten wij ondanks het versturen van aanmaningen uw betaling(en) niet hebben ontvangen dan geven wij de verdere afhandeling uit handen aan een incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie.

Afzeggen van afspraken dient 24 uur van te voren te geschieden, anders wordt de behandeling in rekening gebracht.

Behandeltarieven per 01-01-2018

Fysiotherapie € 36,75
(Orthopedische) Manuele Therapie € 51,00
Bekkenfysiotherapie € 51,00
Niet nagekomen afspraak 100% van het behandeltarief
Screening € 16,25
Screening en intake (DTF) Fysiotherapie € 52,50
Screening en intake (DTF) Manuele Therapie € 66,75
Screening en intake Bekkenfysiotherapie € 66,75
Onderzoek na verwijzing Fysiotherapie € 51,00
Onderzoek na verwijzing (Orth.) Manuele Therapie € 51,00
Onderzoek na verwijzing Bekkenfysiotherapie € 51,00
Toeslag aan huis behandeling € 16,25
Medische rapportage Fysiotherapie € 50,00
Medische rapportage (Orth.) Manuele Therapie € 75,00